SINSU
f.d. Svenska Internet-Nätverket för Sexuellt Utnyttjade
Start-
sidan


Anonym på Internet?


loggfiler IP-nummer lag och ansvar e-mail sammanfattningLoggfiler

Varje gång du går in på en websida noteras ditt besök i en särskild fil hos webplatsens server, loggfilen. Det som skrivs in i den filen är din IP-adress, datum och klockslag för ditt besök, vilken sida du gick in på, vilken websida du kom från, och vilken webläsare du använder. Om det är en lösenordsskyddad sida noteras också ditt användarnamn (men inte lösenordet).

Två saker kan du påverka själv. IP-adressen och websidan du kom från.


IP-nummer

IP-numret, är ditt, eller rättare sagt din internetuppkopplings, "fingeravtryck" på internet. Så länge du är uppkopplad kan du inte göra någonting utan att det noteras i en loggfil. Även om du inte går in på någon websida noteras din surfning i internetleverantörens loggfil, och när du skickar eller hämtar mail noteras det i loggfilen hos den mailserver du använder. Varje gång du skickar ett e-mail skickar du samtidigt ditt IP-nummer till den som får ditt mail. (Mer om mail längre ner på sidan.) Därför kan det vara bra att veta vad som avslöjas av IP-numret.

Det första du bör göra är att ta reda på hur ditt eget IP-nummer ser ut. Gå in på den här sidan: whatismyipaddress.com och se vad det står för siffror under texten. Det ska stå siffror där, uppdelade i fyra grupper med punkter emellan. Den sifferkombinationen är ditt IP-nummmer.

Om du har fast uppkoppling, t.ex. bredband eller ADSL, har du alltid samma IP-nummer, oavsett när du surfar. Ringer du upp en internetleverantör via ett modem får du antagligen olika IP-nummer från gång till gång, men IP-adressen är antagligen den samma hela tiden. Du kan ta reda på det genom att koppla ner och koppla upp igen, och gå in på sidan här ovanför och se om det står samma siffror där varje gång.

När du har fått fram ditt IP-nummer kan du ta reda på mer om din IP-adress. Klicka på länken "IP lookup" uppe till vänster på samma sida. Ditt IP-nummer ska då redan vara ifyllt i sökrutan på den sida du kommer till, så du behöver bara klicka på "Lookup IP Address". Under sökrutan visas den information om din "host" som är offentlig. Det du själv kan få fram på det här viset kan vem som helst få fram. Det enda som behövs är din IP-adress.

Ibland syns namnet på den ort du befinner dig på, eller rättare sagt namnet på den ort där din internetuppkoppling befinner sig på. Ibland kan man nämligen koppla upp sig via en server som finns i en annan del av landet. Så även om det står namnet på en ort i IP-adressen betyder det inte automatiskt att den som surfar befinner sig på den orten. Det kan också ibland framgå av IP-adressen om du surfar från t.ex. en skola, ett bibliotek eller en arbetsplats som har egen webserver.

För att få reda på mer om din internetleverantör behöver du ditt IP-nummer igen. Gå tillbaka till den sidan där du kan se ditt IP-nummer, markera och kopiera numret, gå till den här sidan: RIPE Database Query, klistra in IP-numret i rutan och klicka på "search". Det som kommer fram på skärmen är information om din internetleverantör.

Nu har du sett allt som går att ta reda på om dig, d.v.s. om din internetuppkoppling, om man inte är en myndighet som utreder ett misstänkt brott.

Det SKA inte gå att få fram mer information om dig genom de spår du lämnar på internet, om man inte är en brottsutredande myndighet. Men om din internetleverantör inte följer lagar och regler finns det tyvärr ändå en risk att någon kan lura till sig mer information från dem.

OBS! Så länge du inte SKRIVER någonting på internet, på en websida eller i mail, är det ytterst osannolikt att någon ska försöka spåra ens din internetuppkoppling. Därför ska du vara väldigt noga med var du skriver, eller vem du skickar mail till, när du känner behov av att vara anonym.


Lag och ansvar

Innan du skriver på en allmän websida, t.ex. ett forum eller en gästbok, bör du ta reda på vem som är ansvarig för sajten. Den som tillhandahåller en webplats är juridiskt ansvarig för vad som händer på den, även om det skrivs eller läggs ut av någon annan än personen själv. Enligt en lag som heter Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, ska den som är ansvarig för en elektronisk anslagstavla, alltså en plats där andra än den personen själv kan skriva inlägg, hälsningar eller texter, uppge sin identitet på sidan. Det är för att myndigheterna ska kunna nå den som är ansvarig, om det händer någonting på sidan som strider mot någon lag eller förordning. Det ska också tydligt stå på sidan vem eller vilka som kan läsa det som skrivs där.
Kontakta gärna den som står som ansvarig för sidan, och ta reda på om han/hon verkar vara seriös eller inte. Står det inte vem som är ansvarig för sidan, eller om du inte får ett tillfredsställande svar på ditt mail, ska du vara väldigt försiktig med att skriva där.

För lösenordsskyddade sidor gäller samma regler. Det ska stå utskrivet vem som är ansvarig, och i vilken utsträckning andra kan läsa det som skrivs på sidan. Helst bör det också stå vad som krävs för att man ska få vara med på en lösenordsskyddad sida. På en sådan sida, om den sköts av någon som kan betraktas som seriös och ansvarsfull, är det betydligt säkrare att skriva inlägg. Men även där finns det en risk, om än väldigt liten, att det du skriver kan läsas av någon som inte har rätt att vara där inne. Det kan vara någon som surfar från en dator som används av flera personer, som glömmer att logga ur. Det kan vara så att någon som har fått lösenordet på ett legitimt sätt, anser sig har rätt att lämna det vidare till någon annan. Det kan också hända att någon som inte har respekt för lagar och regler "hackar" sig in på sidan. Därför gör du klokt i att aldrig skriva ut hela ditt riktiga namn eller var du finns IRL, på en websida på internet, även om den är lösenordsskyddad.

Innan du skriver på en sida på internet behöver du också ta reda på om ditt IP-nummer kommer att skrivas ut på sidan, tillsammans med din text. Det kan du se på det som redan är skrivet på sidan. Om du har ett IP-nummer och en IP-adress som inte avslöjar någonting om dig som person, och om du använder pseudonym, är du inte fullständigt anonym på en sida där IP-numren visas, men kan känna dig hyfsat säker ändå. Skriver du på olika ställen under olika namn/pseudonym, bör du se till att din IP-adress ändras när du går från det ena stället till det andra, genom att du kopplar ner och upp igen, eller byter dator/internetabonnemang.


E-mail

När du skriver e-mail till någon som du inte vet att du kan lita på gör du klokt i att använda en anonym mailadress, som du inte behöve uppge ditt riktiga namn när du registrerade dig för. Även om du har valt en mailadress som inte innehåller ditt riktiga namn kan det namn du uppgav när du registrerade dig visas för den som tar emot dina mail. Kontrollera gärna själv vad som står där, genom att skicka ett mail till dig själv. Då ser du exakt vad alla andra kan se i ditt mail.

Vissa mailprogram döljer den enskilda avsändarens IP-adress, och uppger i stället samma IP-adress för alla som använder deras mailtjänst.

I en del mailprogram kan man få fram det som kallas "full header", alltså all den information som finns i ett mail. Där syns även avsändarens, och ibland även mottagarens, IP-nummer. I webmail kan det vara svårt, men det ska alltid gå att få fram den informationen på ett eller annat sätt. Ta kontakt med den som tillhandahåller webmailen eller mailprogrammet, och fråga hur man gör för att se alla detaljer om avsändaren.

Om du får ett mail som du av någon anledning vill lämna vidare till någon myndighet, eller om du vill rapportera "spam" eller "abuse", behöver de få HELA mailet, med den fullständiga informationen, för att kunna spåra avsändaren.


Sammanfattning

För att surfa så anonymt som möjligt behöver du vara medveten om vilka spår du lämnar efter dig på internet, när du går in på en websida och när du skickar och tar emot mail. Särskilt noga ska du vara när du själv skriver någonting på en websida.

Ta reda på vad som avslöjas av det IP-nummer och den IP-adress som registreras i loggfilerna när du surfar, och som kan vara olika från gång till gång beroende på vilken dator och vilken internetuppkoppling du använder.

Ta reda på vilken information som står i de mail du skickar. Lär dig hur du gör med ditt mailprogram för att visa den fullständiga informationen om ett mails avsändare. Skicka sedan ett mail till dig själv, och se själv hur det ser ut.

Allra mest anonymt surfar du från ett internetcafé där du inte måste tala om vad du heter. Allra mest anonymt mailar du genom att använda en mailadress där det inte framgår vad du heter på riktigt, och där du inte har uppgett ditt riktiga namn när du registrerade dig.

Ta reda på vem som är ansvarig för den websida du vill skriva på. Vill du skriva på en lösenordsskyddad sida, eller i en mailinglista, ta då reda på vem som kan läsa det du skriver där, om det inte den informationen finns på själva sidan.

Och viktigast av allt - följ de lagar och regler som gäller, och akta dig för personer och organisationer som inte själva följer de lagar och regler som finns.

Här är några websidor om hur man gör för att surfa säkert:

Länkar Surfa säkert
Internetsäkerhet