SINSU
f.d. Svenska Internet-Nätverket för Sexuellt Utnyttjade
Start-
sidan

Faktasidor

Länkar till websidor som på olika sätt anknyter till ämnet sexuella övergrepp. Information, fakta, statistik och annat matnyttigt. Länkarna står i bokstavsordning.


Hemsidor
Korallhavet
Sexuella övergrepp och depression
Överlevare


Föreningar, myndigheter och annat

ACOA - Adult children of Alcoholics
Amnesty international on-line
Barnkonventionen
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Barnombudsmannen
BOJ - Brottsofferjourernas Riksförbund
BRIS - Barnens Rätt I Samhället
Brottsoffermyndigheten
BUP/PBU
Childrens Rights Across the World - Human Rights
ECPAT - barnets rätt mot kommersiell sexuell exploatering
Haninge Tjejjour
Haninge Kvinnojour
HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Kastanjebacken
Kvinnofridskunskap
Kvinnofridsportalen
Kvinnofronten
Manscentrum
Män för jämställdhet
NetDoktor.se
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
RPC - Riksföreningen Psykoterapicentrum
RSCI - Riksorganisationen stödcentrum mot incest
Rädda Barnen Sverige
Sexuella övergrepp på barn (på Socialstyrelsens webbsida)
Skyddsjouren i Ängelholm
S:t Lukas
Svenska Psykologförbundet
Tjejjouren
Tjejzonen
Vårdguiden


Websidor på engelska

Jim Hopper´s Home Page


Behandlingshem och liknande
Off.Clinic
Orana


Lagtexter

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Brottsbalken
6 kap handlar om sexualbrott
5 kap handlar om ärekränkning (förtal)