SINSU
f.d. Svenska Internet-Nätverket för Sexuellt Utnyttjade
Start-
sidan

Tips och råd

Här har jag samlat mina och andras råd och tips. När jag har kunnat göra det har jag talar om varifrån tankarna och idéerna kommer. Men precis som alltid ska du lyssna mer till dig själv, till den lilla rösten du har inuti dig, än till någon annan. Ingen annan än du själv kan veta vad som är rätt för just dig. Glöm aldrig det.


Hjälp och stöd


Att bli trodd


Vad är ett övergrepp?


Lagar och straff


Lista över böcker, filmer, musik, m.m.